Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility HÖK | Budapesti Metropolitan Egyetem

HÖK

Az egyetem Hallgatói Önkormányzata a hallgatókért és az ő jólétükért munkálkodik. A mindenkori hallgatók érdekképviselete mellett elsősorban a tanulók tanulmányi, sport és szociális életének színesítésén tevékenykedik. A szervezet nemes feladatai közé tartozik a különböző ösztöndíjak elbírálása és kiosztása, tanulmányi ügyekkel kapcsolatos segítségnyújtás, sportolási lehetőségek biztosítása és a közösségi rendezvények megszervezése, melyek közül legnagyobb esemény az évenként megrendezett gólyatábor. 

A HÖK szervezeti felépítése


Tanulmányi csapat:
A HÖK-ön belül a tanulmányi csapat segít a hallgatóknak, hogy zökkenőmentesen haladjanak előre a teljesítendő félévek során. Tájékoztatást adnak hallgatótársaiknak, tanulmányi fórumokat tartanak a különböző, a Neptun felületén történő műveletekről, mint például a tárgyfelvétel és vizsgajelentkezés. Emellett a myBRAND alapú oktatás területén is egyaránt tudják segíteni a gólyákat és a felsőbb éves, öreg rókákat az eligazodásban. Ezeken felül szoros kapcsolatot tartanak a Hallgatói Információs Központtal (HIK) és Karrier Centrum/myBRAND irodával, így a fontos hallgatói ügyeket gyorsan és hatékonyan tudják közvetíteni az illetékes szervezethez.


Marketing csapat:
A HÖK marketing csapata foglalkozik a szervezet kommunikációjának kialakításával, a Hallgatói Önkormányzat hivatalos social média felületeinek kezelésével (Facebook, Instagram), valamint a különböző offline és online programok, események népszerűsítésével és kreatív megjelenítésével. A marketing kezeli a beérkező üzeneteket, a területhez kapcsolódó e-maileket, ezen kívül pedig támogatják a HÖK munkáját különböző projektek lebonyolításában is. 


Rendezvény csapat:
A HÖK rendezvényes csapata biztosítja a hallgatók számára a tanulmányok melletti kikapcsolódási lehetőségeket, legyen szó offline vagy online rendezvények megszervezéséről és lebonyolításáról. Ezen munkák során a legfőbb feladatok a kivitelezőkkel és a helyszínekkel való folyamatos kapcsolattartás, a tematika kitalálása, esetleges fellépők elhívása és természetesen a programok levezénylése. Ezen kívül a METU promóteri csapatának vezetése is a feladatok közé tartozik, annak minden velejárójával együtt, mint például jegyértékesítés, online marketing, elszámolás, helyszínbejárás, meetingek. A rendezvény csapat legfőbb projektje a gólyatáborok megtervezésében és szervezésében való szerves jelenlét. 


Sport csapat: 
A HÖK sport csapatának életében a tevékenységek nagy részét a különböző csoportos foglalkozások és edzések (akár offline, akár online) megszervezése, meghirdetése és promotálása teszi ki a különböző közösségi média felületeken. A tagok kreativitása jelentős szerepet játszik az ötletelésben és az események megvalósításában. Nem csupán a csapatsportokra, hanem az egyéni tevékenységekre is hangsúlyt fektet a csapat és lehetőséget kínál a hallgatóknak, hiszen a cél az, hogy megismertessék és megszerettessék a hallgatókkal a testmozgás különböző formáit. A sport élet fellendítése és magas színvonalú működése kiemelt feladata a sport részlegnek, melynek érdekében folyamatosan bővülő, színes programokat kínál a hallgatóság elé. 


Művész csapat:
A HÖK művész csapatának egyik legfontosabb feladata összekötni a KÜT és Művész karon hallgató diákokat, továbbá az, hogy elősegítse, támogassa esetleges közös projektek létrejöttét és sikeres végbemenetelét. A Hallgatói Önkormányzat ezen egysége az egyetem művészeti kreativitásának és kulturális életének fellendítésében és szervezésében központi szerepet foglal el, és kezeli a hallgatóktól érkező különböző művészeti és kulturális események kezdeményezéseit. 


Külkapcsolati és szervezeti alelnök:
Ezt a pozíciót betöltő személy tartja a napi szintű kapcsolatot más, az egyetemen megtalálható és működő szervezettel, hallgatói munkacsoporttal a gördülékeny munkavégzést szolgálva. Kapcsolatot tart a volt METU-s hallgatókkal, az Alumnival. 


Képviselők:
A hallgatóság által megválasztott képviselők a Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlését alkotó tagok, mely a szervezet legfőbb döntéshozó szerveként működik. Minden új ötlet, hosszú és rövidtávú tervezetek, rendezvény és szervezeten belüli változások a Küldöttgyűlés jóváhagyásával valósítható meg. A tagok választják meg az Elnökségben tevékenykedő személyeket az adott pozíciókra, és felelnek a hallgatói érdekek HÖK szintű képviseletéért.


Alapszabály

A HÖK Alapszabálya

Előző, már nem aktuális alapszabály: 

HÖK Alapszabálya 2020.11.03-ig

HÖK Alapszabálya 2022.09.31-ig